Metselstraat 75, 3300 Vissenaken


Google Custom Search


Natuur.Huis 'De Gors'


Home | De Gors | Situering | Kalender | Huishoudelijk reglement | Reglement van de gebruiker | Reservatie aanvragen|


Natuur.Huis 'De Gors'


| De Gors home | Situering | Kalender | Huishoudelijk reglement | Reglement van de gebruiker | Reservatie aanvragen |


Metselstraat 75, 3300 Vissenaken | www.degors.be | 0495 33 42 09

 

Parkeren: op de parking naast de kerk, minder dan 100 meter voorbij De Gors.
Voor de fietsers is er een fietsparking op het terrein van het Natuur.huis De Gors.

 

Let op: momenteel geldt tijdelijk voor auto's eenrichtingsverkeer in de Metselstraat: je mag er enkel in vanaf de Aarschotsesteenweg.

 

Fietsers mogen wel in de twee richtingen rijden. Maar kijk uit, veel autobestuurders weten dat niet en veroorloven zich om helemaal links van de straat te rijden waardoor fietsers in een gevaarlijke situatie terecht komen.
Het stadsbestuur van Tienen neemt maar geen initiatief om de straat beter in te richten om deze gevaarlijke situatie uit de wereld te halen. Er moet weer eerst een ongeluk gebeuren vooraleer het nut ervan ingezien wordt.